TR EN
Bilgi Toplumu Merkezi
Bilgi Toplumu Ve Türkiye

Bilgi Toplumu Ve Türkiye

Bilgi toplumu, İletişim-Bilişim Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi toplumunda, endüstri toplumundan farklı olarak ortaya çıkan yapılar ve toplumsal değişmeler, beraberinde çeşitli sorunları da gündeme getirmektedir. Bu sorunlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok hissedilmektedir.

 

Türkiye henüz sanayileşmesini tamamlayamamıştır. Bilgi toplumu olma yolunda teknoloji üretebilmek için gerekli politikaları oluşturamamış ve yatırımlarını yapmamış bir ülke konumundadır. Türkiye’de her iki sürecin (sanayileşme ve bilgi toplumu olamama) yol açtığı sorunlar vardır. Bunları aşmanın yolu bilgiye, dolayısıyla da eğitime daha fazla yatırım yapmak, kaynak ayırmaktır.

BASIN ODASI YATIRIMLAR İNDİRME MERKEZİ TAKİP EDİN
Bilgi Toplumu Hizmetleri